РЕСИС
Инфо Граѓанските организации остро ја осудуваат пресудата против ИРЛ за клевета и бараат да се утврди одговорност за донесувањето на истата
Граѓанските организации, потписнички на ова барање остро реагираат на пресудата во предметот против Истражувачката репортерска лабораторија (ИРЛ) за клевета со која се загрозува слободата на здружување и слободата на изразување. Со ова се повредуваат некои од основните човекови права загарантирани со Уставот на Република Северна Македонија.
Повеќе
Инфо Работилница за продукција на аналитички приказни ЛокалАктив
Активистите од 14 граѓански организации, членки на онлајн медиумот на заедницата Локал Актив, поминаа еднодневна обука за генерирање нови локални теми и пишување аналитички приказни што потоа ќе се објават на нивната заедничка онлајн платформа.
Повеќе
Инфо НЕ за владини кампањи во медиумите и злоупотреба на ЕУ знамето во Собранието
Ние, професионалните новинарски здруженија и граѓански организации од медиумскиот сектор категорично им се спротивставуваме на скорешните обиди за повторно враќање на државното рекламирање во медиумите. Нашата позиција доаѓа од експертската процена дека предложените измени ќе бидат исклучително штетни за медиумскиот плурализам, независноста на медиумите и слободата на новинарите и медиумските работници во Македонија.
Повеќе
Инфо Јавна дебата за улогата на медиумите на заедницата во поттикнувањето на плуралистичката демократија
На онлајн дебатата која се одржа во рамки на Деновите на медиумската писменост, граѓанските организации кои работат на локално ниво дебатираа за факторите кои го попречуваат вклучувањето во јавната сфера на граѓаните со различни облици на попреченост. Поттик за дебатата беа наодите од најновото истражување што го спроведоа самите граѓански организации од Источниот и Југоисточниот регион, во соработка со Институтот РЕСИС.
Повеќе
Инфо Прв состанок на уредништвото на медиумот на заедницата ЛокалАктив
На 5 октомври Институтот РЕСИС заедно со активисти од граѓанските организации од Источниот и Југоисточниот регион и професионални новинари, го одржа првиот состанок на уредништвото на онлајн медиумот на заедницата – ЛокалАктив.
Повеќе
Инфо Средба со граѓанските организации од Вардарскиот регион
Во Младинскиот центар на Кавадарци, беше претставена инцијативата на Институтот РЕСИС за формирање на онлајн медиум на заедницата - ЛокалАктив за Вардарскиот регион.
Повеќе
Инфо Фрагментацијата на медиумскиот пејзаж создава само илузија за плуралност - потребен е нов приод со цел да се стимулираат локалните и независните медиуми
РЕСИС ја изработи новата проценка на ризиците за медиумскиот плурализам во Северна Македонија , во рамки на проектот Media Pluralism Monitor 2023 (MPM2023), координиран од Центарот за медиумски плурализам и медиумски слободи од Фиренца.
Повеќе
Инфо Медиумите на заедницата – важни структури во јакнењето на плуралистичката демократија
На 25 април Институтот РЕСИС ја одржа онлајн дебатата за растечката важност на медиумите на заедницата во поттикнувањето на граѓанскиот ангажман во локалното владеење.
Повеќе
ПОДДРШКА НА НВО
Повеќе
ПОДДРШКА НА ИНСТИТУЦИИ
Повеќе
ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ
Повеќе
ИСТРАЖУВАЧКИ ПУБЛИКАЦИИ
Повеќе

Мисија

РЕСИС е мултидисциплинарна истражувачка организација, чија основна цел е да го унапредува теоретското и практичното знаење за проблемите на општествената промена и анализа на јавните политики.
Повеќе

Партнери на РЕСИС

РЕСИС воспоставува стратегиски врски и партнерства со невладини организации, високообразовни институции и истражувачки институти.
Повеќе

Контакт

Институт за истражување на општествениот развој РЕСИС Скопје

Орце Николов бр. 122 0/001 1000 Скопје

e-mail: office@resis.mk