LocalActiveMedia
ИНСТИТУТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ РАЗВОЈ

Институтот РЕСИС од Скопје и Фондацијата за развој на локалната заедница од Штип, заеднички го реализираат проектот Поттикнување на граѓанскиот ангажман во локалното владеење – LocalActiveMedia, чија главна цел е да го подобри пристапот до јавната сфера на ранливите групи граѓани од Источниот и Југоисточниот регион, преку развивање на комуникациските вештини и способности на граѓанските организации кои работат со ранливи групи и преку создавање на онлајн медиумската платформа #LocalActive од која ќе се информираат и во која ќе партиципираат со свои содржини ранливите групи од двата региона. Проектот е поддржан од непрофитната фондација National Endowment for Democracy (NED) .

Вести и активности

Вести и активности
Инфо Група граѓански организации создаваат Медиум на заедницата
Активисти од група граѓански организации од Источниот и Југоисточниот регион, на работилница во Штип, на 4ти февруари, ја почнаа својата обука за производство на медиумски содржини за Медиумот на локалната заедница.
Повеќе
Вести и активности
Инфо Започна Мапирањето на комуникациските навики, знаења, потреби и интереси на ранливите групи граѓани во Источниот и Југоисточниот регион
Институтот РЕСИС го започна Мапирањето на комуникациските навики, знаења, потреби и интереси на ранливите групи граѓани во Источниот и Југоисточниот регион на РСМ. Мапирањето ги опфаќа граѓаните кои живеат со одреден степен на телесна попреченост, интелектуална попреченост или пак оштетување на видот и слухот, како ранливи категории граѓани чии комуникациски права се најзагрозени. Ова е прво Мапирање на комуникациските навики на ранливите граѓани во РСМ и ќе послужи како подлога за темелно истражување со кое ќе се проценат потребите и комуникациските навики на групите во локалната заедница.
Повеќе
Вести и активности
Инфо Медиумската платформа на заедницата #LocalActive е важна и за ранливите групи и за сите граѓани од Југоисточниот регион
На 30-ти септември Институтот РЕСИС и Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип одржаа состанок со граѓански организации кои ги застапуваат правата на ранливите категории граѓани од Југоисточниот регион, по повод формирање на новата медиумска платформа на заедницата #LocalActive, дел од проектот LocalActiveMedia.
Прочитај
Вести и активности
Инфо Платформата #LocalActive поддржана од граѓанските организации од Источниот регион
На 15-ти Септември Институтот РЕСИС и Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип одржаа состанок со граѓанските организации од Источниот регион, дел од Мрежата од совети на публики, по повод формирање на новата медиумска платформа на заедницата #LocalActive, дел од проектот LocalActiveMedia.
Повеќе
Вести и активности
Инфо РЕСИС и ФРЛЗ – Штип започнаа со првата фаза за основање на платформата #LocalActive
Институтот РЕСИС заедно со Фондацијата за развој на локалната заедница - Штип ја продолжуваат соработката остварена во рамки на формирањето на Мрежата од совети на публики (МСП) со новиот проект за креирање на платформата #LocalActive, дел од проектот LocalActiveMedia.
Прочитај
ПОДДРШКА НА НВО
Повеќе
ПОДДРШКА НА ИНСТИТУЦИИ
Повеќе
ИСТРАЖУВАЧКИ ПРОЕКТИ
Повеќе
ИСТРАЖУВАЧКИ ПУБЛИКАЦИИ
Повеќе